Verwaarlozing van perceel op eilandje

Hieronder foto’s van het onkruid dat welig tiert op het perceel in de tuin van de Steinerschool dat oorspronkelijk ter beschikking werd gesteld aan de Lochtingen maar waar de Lochtingen nu buiten gesloten zijn. Ter vergelijking daaronder het perceel ernaast van een andere tuinierster.

De smeerwortel die er al stond in 2016 is serieus beginnen woekeren
IMG_20170725_141124
Oostindische Kers, smeerwortel en ander onkruid
Nog meer smeerwortel
Rechts onder een mooie Rozemarijn, maar die rode bieten stonden er in 2016 ook al denk ik
Overzicht 1
Overzicht 2
Overzich 3

Perceel van Li ernaast

Overzicht 1 Li
Overzicht 2 Li
Overzicht 3 Li
Li’s planten staan er gezond bij
Advertenties

Eerste bak met bevloeiing systeem klaar

In de boomgaard van het Lousbergpark is de eerste bak met bevloeiing systeem klaar. Teeltaarde en compost wordt toegevoegd na de Gentse Feesten.

antiworlteldoek als grondlaag
antiworteldoek als grondlaag
plastic vel ingelegd
plastic vel ingelegd
IMG_20160714_115028
buizen voor bevloeien afsluiten met katoenen doek dat werkt als membraan tussen het water en het zeezand, ook om te verhinderen dat er zand in de buizen komt
IMG_20160714_141021
zeezand als onderste laag, nu nog teelaarde en compost er bovenop

Samenwerking met Steinerschool loont niet echt

De Steinerschool huurt het terrein op het Eilandje van de NMBS voor maximaal 550 € per jaar. Dit is de pachtprijs die aan mij voorgesteld werd voor het tweede deel, dat nu gehuurd wordt door Willem Anseeuw en drie vrienden. Aangezien het contract van de Steinerschool minstens 25 jaar oud is veronderstel ik dat ze zelfs veel minder betalen.

Wij gebruiken 10% van het terrein, d.w.z. voor een waarde van maximaal 55 € per jaar.

Vorig jaar hebben we in totaal 19 uren werk gehad voor het onderhoud van het terrein. Reken dat aan het minimumloon van ong. 10 € en tel daarbij de kosten voor de huur van een heggenschaar 55,49 € dan kom je uit bij een bedrag van 245,49 € of meer dan vier maal de waarde van de verschuldigde pacht.

Een interessante analyse van dit soort praktijken vind je in een artikel van Thomas Decreus, “Verwar deeleconomie niet met platformkapitalisme

Verslag van de AV 29-06-2016

Aanwezig: Daniël, Josefien, Katrien, Nadine en Rita

Verontschuldigd: Koen en Jan

(1) De doelstellingen van de Lochtingen werden kort overlopen. Volgens Daniël is het nut ervan:

 • dat de doelstellingen de basis vormen voor de samenwerking
 • dat initiatieven en acties kunnen afgetoetst worden aan die doelstellingen
 • en dat ze een kader vormen bij conflictbeheer en conflictoplossing

(2) De aankoop van een ruime kruiwagen, 2 scheppen, klein tuingerief, anti-worteldoek, plastic vellen, draineerbuizen, heipalen en constructie-stenen wordt gedaan door Daniël. Een voorbeeld van de steen (gladde holle betonblokken 39x19x19) en de heipalen die we gaan gebruiken waren te bezichtigen op de AV. Lees verder “Verslag van de AV 29-06-2016”

Algemene Vergadering 29/6/2016

Algemene Vergadering van de Lochtingen op Woensdag 29 juni 2016 in de Perenboomgaard van het Lousbergpark (bij slecht weer in het buurthuis)
van 18h tot 20h.
 
Agenda:

 1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 17/3
 2. Brain storming rond de doelstellingen van de Lochtingen
  • cohesie en gemeenschapszin in de buurt bevorderen;
  • sociale rechtvaardigheid bevorderen;
  • een breed publiek laten participeren;
  • ecosystemen minder belasten of zelfs versterken ;
  • CO2 reductie door materiaalkringlopen te sluiten
  • de keten verkorten tussen producent en consument.

  Als voorbereiding kan je het artikel Sociale Cohesie en Sociale Rechtvaardigheid ( https://lochtingenlog.wordpress.com/2015/10/23/sociale-cohesie-en-rechtvaardigheid/ ) lezen.

 3. Planning opstellen zelfbevloeiende teeltbakken in de Perenboomgaard. Aankopen ruime kruiwagen, scheppen, klein tuingerief, anti-worteldoek, plastic vellen, draineerbuizen, heipalen en constructie-stenen. Bestellen teeltaarde en compost bij de Groendienst.
 4. Organisatie picknick zondagen in de perenboomgaard Juli, Augustus en September. Déjeuner sur l’herbe? Flyer? Affiche? Zorgen voor een toetje?
 5. Voorstel dempen van de middenvijver in de Perenboomgaard.
  De vijver vervuilt constant door weelderige algengroei en is bovendien een risico voor kleine kinderen tijdens de picknick. Door hem leeg te pompen, de harde bodem doorlaatbaar te maken en op te vullen met teeltaarde creëren we extra teeltgrond.

Vriendelijke groeten,
Daniël Verhoeven

Algemene Vergadering 17/03

Hallo tuinders.
Met de eerste zonnestralen beginnen de groene vingers te jeuken. Daarom het voorstel om op donderdagavond 17 maart een algemene vergadering te plannen zodat we ook effectief aan de slag kunnen….
De vergadering gaat door bij ons (Nele & Koen – Eendrachtstraat 162) op 17/03 om 20u30. Kan je laten weten of je al dan niet kan komen?
Voorstel tot agenda
 1. Moestuin op het terrein van de Steinerschool
  • Overeenkomst met Steinerschool
  • Planning voorjaar
 2. Plantenbakken in Lousbergtuin
  • Subsidiedossier Wijk Aan Zet
  • Planning uitvoering werken
 3. Varia

Uiteraard voeg ik graag bijkomende punten toe aan deze agenda. Stuur maar door…

Groe(n)ten,
Koen
0472/626739
Koen & Nele
Wannes, Janne, Nette & Tjenne
De Meester – Willems
Eendrachtstraat 162
9000 Gent